Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình EHOU)

Công tác tổ chức đào tạo

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Lê Quang Liêm, EHCM13A, LKT, TP HCM

  Đội ngũ Cố vấn học tập nhiệt tình với sinh viên. Mong muốn: Học kỳ 1 chương trình E-Learning, học văn bằng 2, học quá ít môn, mong được học thêm môn (Sinh viên Lê Quang Liêm, Lớp EHCM13A, ngành Luật kinh tế, TP HCM)

  Cán bộ - 18-05-2015 12:00:34

  Kế hoạch học tập do các bạn đăng ký với Cố vấn học tập/Chủ nhiệm lớp. Thông thường học kỳ 1 bạn cần học môn kỹ năng để làm quen với hệ thống. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học nhiều môn hơn thì có thể đăng ký với Cố vấn học tập/ Chủ nhiệm lớp để được sắp xếp.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:43:38

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Thái Đức Hoàng Triều, CHCM13B, CNTT, TP HCM

  Mở rộng kiến thức, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tăng cường quan hệ xã hội. Mong muốn: Vì là điều kiện học E-Learning nên tăng cường các video hướng dẫn trong giảng dạy các môn có tính thực hành cao để sinh viên có thể nắm rõ các thao tác (Sinh viên Thái Đức Hoàng Triều, Lớp CHCM13B, ngành Công nghệ TT, TP HCM)

  Cán bộ - 18-05-2015 11:58:11

  Cám ơn bạn đã có ý kiến đóng góp cho chương trình. Nhà trường hiện đang từng bước đầu tư nâng cấp học liệu điện tử và bổ sung thêm tài liệu học tập đối với các môn thực hành, mang tính ứng dụng.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:41:39