Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình EHOU)

Đội ngũ giảng viên

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Nguyễn Phương Vinh, BHCM52, QTKD, TP HCM

  Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giúp đỡ sinh viên (Sinh viên Nguyễn Phương Vinh, Lớp BHCM52, Ngành Quản trị kinh doanh, TP HCM)

  Cán bộ - 18-05-2015 12:03:29

  Cám ơn bạn! Nhà trường mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn để chương trình ngày càng tốt hơn.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:45:15

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Hồ Khắc Yên, BHCM53B, QTKD, TP HCM

  Đội ngũ Giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ sinh viên trong học tập. Sinh viên được thông tin đầy đủ về qui chế, thời gian đào tạo, cố vấn học tập, nội dung các môn học, khối lượng học tập, kế hoạch giảng dạy, tài liệu đầy đủ, bài giảng rõ ràng ngắn gọn xúc tích, thiết bị hiện đại (Sinh viên Hồ Khắc Yên, Lớp BHCM53B, ngành Quản trị Kinh doanh, TP HCM)

  Cán bộ - 18-05-2015 12:02:05

  Cám ơn bạn! Chúng tôi rất vui vì chương trình đã đáp ứng và giúp ích nhiều cho việc học tập của bạn.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:44:31

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Đinh Thị Kim Hoan, C41, CNTT, HN

  Sinh viên được tạo điều kiện tối đa nhất trong quá trình học và thi. Đội ngũ cán bộ giảng viên, CVHT rất có năng lực, có chuyên môn, tận tình, quan tâm, tạo điều kiện hết mức có thể (Sinh viên Đinh Thị Kim Hoan, Lớp C41, ngành Công nghệ TT, Hà Nội)

  Cán bộ - 18-05-2015 11:57:08

  Cám ơn bạn! Chúng tôi luôn cho rằng việc hỗ trợ người học đối với phương thức học tập này có vai trò quan trọng để giúp người học học tập tốt.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:40:47

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Đào Thúy Hường, E12B, LKT, HN

  Bản thân em rất hài lòng với phương pháp học, luôn nắm rõ được mục tiêu đào tạo của ngành học. Biết cụ thể về nội dung và kế hoạch đào tạo. Đội ngũ Giảng viên có kiến thức chuyên môn sâu, luôn cập nhật những kiến thức khác, mới và ứng dụng CNTT trong bài giảng. Mong muốn: Tiếp tục nâng cao hơn nữa về cơ sở vật chất, hệ thống thư viện, công tác phong trào sinh viên, công tác thông tin luôn được cập nhật trên website thuận tiện hơn cho nhu cầu học tập, trao đổi thông tin giữa nhà trường và sinh viên.  (Sinh viên Đào Thúy Hường - Lớp E12B, ngành Luật kinh tế, Hà Nội)

  Cán bộ - 18-05-2015 11:45:36

  Nhà trường cám ơn và tiếp thu ý kiến của bạn!

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:37:18

  Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Đinh Thị Bích Hòa, B11, QTKD, HN

  Việc học tiết kiệm thời gian của học viên. Giáo viên nhiệt tình hướng dẫn. Bài giảng trực tuyến dễ hiểu, rõ ràng. (Sinh viên Đinh Thị Bích Hòa, Lớp B11, ngành Quản trị kinh doanh, Hà Nội)

  Cán bộ - 18-05-2015 11:43:36

  Cám ơn bạn! Chúng tôi rất vui vì chương trình đã giúp ích cho việc học tập của bạn. Nhà trường mong muốn bạn có nhiều ý kiến đóng góp để chương trình ngày càng tốt hơn.

  Lãnh đạo - 19-05-2015 08:36:49